Integritetspolicy

Dina uppgifter hanteras efter personuppgiftslagen GDPR. GDPR är en gemensam lag som gör att samma regler gäller överallt i hela Europa och lagen innebär att alla handlare, företag och organisationer har ett större ansvar gällande kontroll över deras kunders uppgifter. Den 25 Maj 2018 trädde GDPR i kraft.

Vilka uppgifter samlas av Eldsmedjan och hur används dem?

Eldsmedjan samlar in följande personuppgifter: Namn, adress, e-post, telefonnummer och ip-adress. Eldsmedjan använder sig av Cookies för att samla information.

Uppgifter delas vidare till följande:

Återförsäljare:
Återförsäljarna behöver dina uppgifter för att kunna leverera beställning och slutföra avtalet. Återförsäljarna tilldelas förnamn, efternamn, adressuppgifter, mobilnummer och e-postadress.

Marknadsföring:
För att kunna hålla sidan skräddarsydd efter besökares behov delas dina uppgifter med marknadsföringstjänster som exempelvis Google och Facebook.

Hur länge sparas dina uppgifter?

Oftast tar vi bort dina uppgifter så fort det inte längre finns ett ändamål för dem. Vi behåller uppgifterna längre om vi behöver dem för bokföringslagen eller andra rättsliga förpliktelser.

Dina rättigheter gällande personuppgifter

Du kan alltid be om att uppgifterna vi har om dig raderas, om inte en rättslig förpliktelse står i vägen. Du har rätt att få ett utdrag av informationen vi har om dig. Du har även rätt till att via oss uppdatera informationen om den exempelvis är felaktig.

Kontakta oss gärna om du har några frågor gällande hur vi hanterar personuppgifter!

Mail: kontakt@eldsmedjan.se

Kontakta oss

    * Obligatoriska fält